نوروز

جهان هستی

همه سال بهار را بهانه می کند، تا جهان و جهانیان را نو کُند.

با بهار امسال دل می سپرم به امید پروردگار

تا عشق، ایمان و آگاهی قرین راهتان شود.

نوروز می آید تا از شما مبارک شود.

مبارک شمایید.

/ 1 نظر / 8 بازدید
CNN

پارسال کجا بودیم و امسال کجا!!!!!![افسوس] لعنت بر آنان که خانواده مان را از هم گسست![عصبانی]