و زود باورم ...

و زود باورم این را تو خوب می دانی

فریب خورده ام این بار هم به آسانی

دروغ گفتی و من چشم خویش را بستم

نداشت عشق دروغین به جز پشیمانی

کجاست عشق اهوراییت چرا این بار

پر است چشم تو از آیه های شیطانی

تو خود نخواستی ای نازنین خدا حافظ

شب است، من می روم و تو همیشه می مانی

اگر چه مرد نمی گوید این چنین بی تاب

غرور بغض من امشب شکسته پنهانی

/ 0 نظر / 10 بازدید