خالق

می دانم می آیی

             و مرا آبستن عشقی خواهی کرد

                                             به سال ها، به سال ها و به سال ها

می دانم می روی

            و مرا در احتضاری سخت دشوار و فرساینده فرو می گذاری

                                             به قر ن ها، به قرن ها و به قرن ها

ای خالق! تولد من آمدن توست

                                         و مرگ من رفتن تو 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سپیده

[دست][دست][دست] خیلی زیبا بود[گل]