دل نوشته ها...

یاد تار شهناز...
نویسنده : احسان آقایی - ساعت ٧:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
 

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد... (حافظ)

**********************

یاد آن خرمی و سرسبزی

یا آن بیشه ی رویایی باران خورده

که پر از عطر و پر از چلچله بود

یاد آن بود و نبود

یاد آن هستی و شور

یاد آن عشق و غرور

یاد سرمستی آغاز بهار

یاد شوریدگی دیدن یار

یاد همسفره شدن با دریا

یاد همخانه شدن با جنگل

یاد همسویی باد و باران

یاد شعر و عرفان

یاد فال حافظ در شب سرد یلدا

یاد موسیقی جانبخش سه گاه

یاد تار شهناز

یاد شعر نیما

که به رنجوری گفت:

"یاد بعضی نفرات

رزق روحم شده است"

یاد دلتنگی خیس اخوان

یاد پرواز و عروج سهراب

یاد زیبایی مرداب به هنگام غروب

باد بی مرگی عشق

یاد منصور و سرافرازی دار

یاد چشمان به ره منتظر بلخی پیر

همه در خاطر من

دیرگاهی است به رقص آمده اند ...

***********************

پر پرواز ندارم دیگر

گوشه ی تنگ قفس

جایگاه من بی دل شده ی مجنون است.