دل نوشته ها...

ما هم راه خود را می کنیم آغاز ...
نویسنده : احسان آقایی - ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
 

دل نوشته ها تجلی ندای درون اند.  تجلیاتی که گاه و بی گاه از سر شوق یا وهن متولد می شوند و مسیری به سوی شدن آغاز می کنند.

دل نوشته ها بیانیه یا مقاله نیستند.

دل نوشته ها قصد تغییر و دگرگونی ندارند.

دل نوشته ها راه کاری برای حل مسایل نیستند.

دل نوشته ها شاید برسش های ذهنی روزمره اند.

دل نوشته ها شاید یک جرقه اند.

دل نوشته ها ...

دل نوشته ها فقط هستند.

دل نوشته ها فقط دل نوشته اند...